Inlägg av admin

Imam Husseins (fvmh) tal i Mina

Imam Husseins (fvmh) tal till islams lärda och Profetens (fvmh & hf) kända kompanjoner i Mina (två år innan Ashura-händelsen)[1] Salim ibn Qays säger: ”Ett år innan Muawiyas död gick Hussein ibn Ali (fvmh) på Hajj med Abdullah ibn Abbas och Abdullah ibn Jafar. Imam Hussein (fvmh) samlade Hashim-stammens män, kvinnor och hjälpare och den […]

Imam Husseins (fvmh) tal på Ashura-dagen

Det har återberättats från den Helige Ledaren Imam Sajjad (fvmh) att Imam Hussein (fvmh) ville ha sin kamel och rida på den under Ashura-dagen, efter fiendens förflyttning mot tälten. Sedan ropade han: ”Å gottfolk! Lyssna på mina ord och ha inte bråttom till krig så att jag kan ge er råd om det ni har […]

Orsakerna till Ashura-revolten med Imam Husseins (fvmh) egna ord

Imam Husseins (fvmh) revolt har olika dimensioner. Bland dem är bakgrunderna och argumenten för formandet av denna enorma rörelse av speciell vikt. Förmedlandet av anledningarna till Ashura-revolten har alltid varit inspirerande för muslimer och speciellt för shiamuslimer under långa tider. Tills nu har många åsikter uttryckts gällande orsakerna och faktorerna till Ashura-revolten. Den bästa åsikten […]

Filosofin med Imam Husseins (fvmh) revolt

Imam Husseins (fvmh) revolt går att studera utifrån olika aspekter. Här kommer vi att visa de viktigaste av dem: 1) Lydnad och tjänande av Sanningen Principiellt måste det observeras att Guds vänners gudomliga kunskap om sin och andras dåtid och framtid inte har någon effekt i deras vanliga och dagliga liv, snarare utför de sina […]

40 traditioner från islams Profet och Imamerna om Imam Hussein (fvmd)

Islams Profet (frid vare med honom & hans familj) sa: ”Karbala är den renaste helgedomen på jorden och den mest respekterade helgedomen. Vid Sanningen [svär jag] att Karbala är av paradisets mattor.” Imam Husseins (fvmh) karaktär, revolt och rörelse har alltid funnits i de Felfrias (fvmd) uttalanden och det som är häpnadsväckande är att t.o.m. […]

Imam Hussein (fvmh) enligt andra

Händelsen i Karbala och Hussein ibn Alis (frid vare med honom) revolt har haft en stor påverkan på världens människors tankar och t.o.m. för icke-muslimer. Revoltens storhet, offrandets kulmen och den Helige Ledarens och hans kompanjoners andra egenskaper ledde till att många människor uttalat sig om denna rörelse och den episka Ashura-dagen. Alla dessa personers […]

Imam Husseins Etik och Uppförande

Via en simpel titt på Imam Husseins (fvmh) femtiofem år korta liv i Gudssökan och Gudssträvan finner vi att han levde i absolut kyskhet gentemot sin omgivning och lydnad gentemot sin Skapare, och var outtröttligt ute efter att sprida islams budskap och att det finns dimensioner av hans levnad som våra sinnen inte kan begripa. […]

Imam Husseins (fvmh) mod

Ett av de oerhört uppenbara och viktiga moraliska dragen hos Imam Hussein var hans mod vilket var som absolut klarast i hans heroiska kamp på Karbalas slätter, hans vägran att svära trohet till tyrannen Yazid, hans alltför modiga kontinuerliga tillrättavisande tal till skarorna av fiendesoldater som ständigt omringade, förlöjligade och dödshotade honom, modet han som […]

Ridderlighet hos Imam Hussein (frid vare med honom)

Det välsignade Sändebudets särskilda uppmärksamhet, Fatimas moderliga famn, Alis faderliga uppfostran och Imam Husseins egna personliga kapaciteter hade samlats inom honom och bildat en exemplarisk storslagenhet, ridderlighet och högsinthet. Inom Imam Husseins skola[1] anses belöning till goda gärningar vara ett större gott. Sådan är medmänsklighetens skola. De som inte belönar goda gärningar är berövade av […]

Imam Hussein och Muawiyah

Såsom det välsignade Sändebudet hade nämnt Imam Ali och Imam Hassan som de två första felfria Imamerna som skulle leda den islamiska nationen efter hans bortgång hade han nämnt Imam Hussein som den tredje, vilket även Imam Ali hade bekräftat och Imam Hassan hade sagt i sitt testamente. Efter Imam Hassans martyrskap var Imam Hussein […]