Inlägg av admin

Imam Husseins (fvmh) revulotion

Efter Muawiyahs död gjorde Yazid anspråk på tronen och lät kalla sig själv för ”de Troendes befälhavare”[1], och i hopp om att säkra sitt monarkiska styre skrev han brev till berömda och erkända personer där han uppmanade dem att ansluta sig till honom genom att svära honom trohet. Ett av breven skrevs till guvernören i […]

Imam Husseins (fvmh) Ödmjukhet och fromhet

Imam Hussein brukade sätta sig ner med berövade och behövande människor och erbjuda dem sällskap sägandes: ”Allah tycker inte om de egocentriska och arroganta.” En dag gick han förbi en grupp småbarn som kollektivt åt av en bit bröd. Barnen bjöd honom att sätta sig ner och äta med dem av brödet vilket han accepterade. […]

Imam Husseins (fvmh) Kunskap

Precis som alla andra felfria skänktes Imam Hussein kunskap från Gud, och han blev även uppfostrad av det välsignade Sändebudet. Ju mer man studerar Imam Hussein desto större övertygelse får man för att han vägleddes av sin övernaturliga insikt och insyn i det dolda i ärenden. Hans tremendiösa mängd av kunskap är övertydlig i hans […]

Imam Husseins (fvmh) Givmildhet

Det finns många dokumenterade exempel på generositet och givmildhet när det kommer till Imam Hussein (fvmh), varav två nämns här: Amr ibn Dinar har återberättat att Imam Hussein (fvmh) en gång besökte Usama ibn Zaid[1] eftersom han var sjuk. Då han såg att Usama var nedstämd frågande han honom om dess orsak. Usama förklarade att […]

Döds underrättelse

Mer än något annat som det välsignade Sändebudet profeten Muhammed, frid över honom och hans familj, underrättade andra om beträffande Imam Hussein (fvmh), var det om hans martyrskap. Profeten (fvmh&hf), uttryckte mycket sorg över den framtida händelsen genom att beklaga och begråta. Två huvudutvandringar som skedde i islams tidigare historia var det välsignade Sändebudets (frid […]

Imam Husseins (fvmh) Avhållsamhet och Upprätthållning av bönen

Det förnämsta beviset på Imam Husseins (fvmh) fullfjädrade avhållsamhet och likgiltighet inför världsliga ärenden är hans självuppoffring samt uppoffring av hans egna barn, syskon och anhängare. Det är inte möjligt att stå ut med synen av sina nära och kära styckade i bitar och höra sina kvinnor och barn gråta och skrika och ändå vara […]