Ziyarat Ashura med translitation och svensk översättning

Följande är den kända texten för Ziyarat Ashura med translitation och svensk översättning, som både läses från nära (i Imam Husseins helgedom i Karbala) och långt avstånd (andra delar av världen).

Kommentarer till den är det som Sheikh Abu Jafar Tusi nämnt i [boken] MisbahMuhammed ibn Ismail ibn Bazi’ har återberättat från Salih ibn ’Uqbah, från hans far, från Imam Baqir (fvmh) som sagt: ”Den som besöker Hussein ibn Ali (fvmh) på dagen den 10 Muharram vid Hans Excellens grav tills den gråter kommer att möta Gud på domedagen med en belöning likvärdig belöningen för 2000 Hajj, 2000 ’Umrah, 2000 heliga krig, vars belöning är som belöningen för den som utfört Hajj, ’Umrah och krigat tillsammans med Guds Sändebud och de vägledande Imamerna (fvmd).”

Återberättaren sa: ”Må jag offra mig för dig! Vilken belöning är det för den som befinner sig i en stad långt ifrån Karbala och inte har möjlighet att åka till Imamens grav under den dagen?

” Imamen sa: ”Varenda gång det är på det viset ska den gå ut i öknen eller gå upp på taket på sitt hus och gestikulera en hälsning, sträva i att förbanna Hans Excellens mördare och sedan be två enheter. Detta ska den göra i början på dagen, innan solen står i zenit. Sedan ska den gråta och lamentera för Imam Hussein (fvmh), beordra de som befinner sig i huset att gråta för Hans Excellens då den inte praktiserar förställning, bilda en sorgesession för H. Exc. i sitt hus för att uttrycka sin sorg och beklaga varandra för sin sorg för Hussein (fvmh). Vid Gud försäkrar jag om all denna belöning för dem varenda gång de utför denna handling.” Jag sa: ”Må jag offra mig för dig! Garanterar och lovar du denna belöning för dem?” Imamen sa: ”Ja, jag garanterar och lovar det för den som utför denna handling.”

Ziyarat Ashura:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bismil-lā-hir-Raĥmānir-Raĥīmi

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ،

As-salâmu ‘alayka yâ abâ ’abdil-lâhi, as-salâmu ’alayka yabna Rasūlil-lâhi,

Frid vare med dig, Å Abu Abdillah (Far till Guds tjänare), Frid vare med dig, Å son till Allahs Sändebud!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ أَميِرِ المُؤمِنِينَ وَ ابْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ،

As-salâmu ‘alayka yabna amīril-mu-minīna wabna sayyidil-waşiy-yīna,

Frid vare med dig (Imam Hussein), Å son till De troendes ledare, son till De förtroendevaldas mästare!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ العْالَمِينَ،

As-salâmu ‘alayka yabna Fâţimata say-yidati nisâil-‘âlamīna,

Frid vare med dig (Imam Hussein), Å son till Fatima, all världens kvinnors mästarinna!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللهِ وَابْنَ ثَارِهِ، وَالوِتْرَ الْمَوْتُورِ،

As-salâmu ‘alayka yâ Thâral-lâhi wabna thârihi, wal-witral mawtūri,

Frid vare med dig (Imam Hussein), Å Guds hämnd, son till Hans hämnd och den som ensamt förtrycktes!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَی الَأرْواحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنآئِكَ، عَلَيْكُمْ مِنّي جَمِيعاً سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقَيْتُ، وَ بَقِيَ الَّليْلُ وَ النَّهارُ.

As-salâmu ‘alayka wa ‘alal-arwāĥil-latī ĥallat bi-finâika, ‘alaykum minnī jamī’an salâmul-lâhi abadan mâ baqītu, wa baqi-yal-laylu wan-nahâru.

Frid vare med dig (Imam Hussein), och de själar som samlades runt dig! Jag ber Allah att för evigt ge er alla frid, så länge jag är vid liv, och så länge dagar och nätter existerar!

يا أَبا عَبْدِاللهِ، لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ، وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ المُصيبَةُ بِكَ عَلَينْا، وَ عَلی جَميعِ أَهْلِ الْإسْلامِ،

yâ abâ ‘abdil-lâhi, laqad ‘aẓumatir-raziy-yatu, wa jallat wa ‘aẓumatil-muşībatu bika ’alaynā, wa ‘alâ jamī’i ahlil-islâmi,

Å Abu Abdillah (Imam Hussein), , sorgen är olidlig och plågan är stor för oss och för alla muslimer,

وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصيبَتُكَ فِي السَّمواتِ عَلی جَميعِ أَهْلِ السَّمواتِ.

wa jallat wa ‘aẓumat muşībatuka fis-samâwâti ‘alâ jamī’i ahlis-samâwâti.

och din tragedi chockade och bedrövade himlens alla skapelser!

فَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسَّسَتْ أَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ،

Fa-la’nal-lâhu ummatan assasat asâsaẓ-ẓulmi wal-jawri ‘alaykum ahlal-bayti,

Må Allah därmed förbanna de människor som lade grunden för förföljelse och förtryck mot er, Ahl al-Bayt!

وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ أَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتي رَتَّبَكُمُ اللهُ فيها،

wa la’nal-lâhu ummatan dafa’atkum ‘an maqâmikum wa azâlatkum ‘an marâtibikumul-latī ratta-bakumul-lâhu fīhā,

Må Allah förbanna de människor som förde er undan från er position och fördrev er från de ranger som Allah gett er!

وَ لَعَنَ اللهُ اُمَّةً قَتَلَتْكُمْ، وَ لَعَنَ اللهُ الْمُمَهِّدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ،

wa la’nal-lâhu ummatan qatalat-kum, wa la’nal-lâhul-mumah-hidīna lahum bit-tamkīni min qitâlikum,

Må Allah förbanna de människor som mördade er! Må Allah förbanna de som banade vägen för dem och gjorde det möjligt för dem att mörda er!

بَرِئْتُ اِلَی اللهِ وَ اِلَيْكُمْ مِنْهُمْ، وَ أَشْياعِهِمْ وَ أَتْباعِهِمْ وَ أَوْلِيائِهِمْ.

wa bari-tu ilal-lâhi wa ilaykum minhum, wa ashyâ-ihim wa atbâ-ihim wa awliyâ-ihim.

Jag tar avstånd ifrån dem, deras anhängare, efterföljare och vänner och vänder mig till Allah och till er.

يا أَبا عَبْدِالله، إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُم اِلی يُوْمِ الْقِيامَةِ،

yâ abâ ‘abdil-lâhi innī silmun liman sâlamakum wa ĥarbun liman ĥârabakum ilâ yawmil-qiyâmati,

Å Abu Abdillah, Jag är i fred med de som är i fred med er, och i krig med de som är i krig med er, ända till Domedagen!

وَ لَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَ آلَ مَرْوانَ، وَلَعَنَ اللهُ بَنِي اُمَيَّةَ قاطِبَةً، وَ لَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجانَةَ،

wa la’nal-lâhu âla ziyâdin wa âla marwâna, wa la’nal-lâhu bani umay-yata qâţibatan, wa la’nal-lâhub-na marjânata,

Må Allah förbanna Zivads familj och Marwans familj! Må Allah förbanna Umayyaderna allihopa! Må Allah förbanna Marjanahs son!

وَ لَعَنَ اللهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ، وَ لَعَنَ اللهُ شِمْراً،

wa la’nal-lâhu ‘Umarab-na Sa’din, wa la’nal-lâhu Shimran,

Må Allah förbanna Umar ibn Sa’d! Må Allah förbanna Shimr!

وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِكَ.  

wa la’nal-lâhu ummatan asrajat wa aljamat wa tanaqqabat li-qitâlika.

Må Allah förbanna de människor som sadlade [sina hästar], spände fast tyglar [på dem] och maskerade sina ansikten för att mörda dig!

بِابِي انْتَ وَ امِّي، لَقَدْ عَظُمَ مُصابي بِكَ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَ مَقامَكَ وَ أَكْرَمَني بکَ،

bi-abī anta wa ummī, laqad ‘aẓuma muşâbī-bika fa-as-alul-lâhal-ladhī akrama maqâmaka wa akramanī bika,

Må min far och mor [offras för dig]! Min sorg för dig är helt visst enorm! Jag ber därför Allah, Den som ärade din position och mig p.g.a. dig,

أَنْ يَرزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إِمامٍ مَنصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

an yarzuqanī ţalaba thârika ma’a imâmin mansūrin min ahli bayti muĥammadin şal-lal-lâhu ‘alayhi wa âlihi.

att skänka mig chansen att hämnas dig tillsammans med en [gudomligt] understödd Imam från Muhammeds, Allahs välsignelser över honom och hans familj, Ahl al-Bayt!

اَللّهُمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجيهاً بالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ.

Al-lâhummaj-’alnī ‘indaka wajīhan bil-ĥusayni ’alayhis-salâmu fid-dunyâ wal-âkhirati.

Å Allah, gör mig ärorik inför Dig, vid Husseins [rättighet], i detta liv och nästa!

يا أَبا عَبْدِ اللهِ، إِنّي اَتَقرَّبُ اِلی اللهِ وَ اِلی رَسُولِهِ وَ اِلَی أَميرِالمُؤْمِنينَ وَ اِلَی فاطِمَةَ وَ اِلَی الْحَسَنْ وَ اِلَيْك بمُوالاتِكَ،

yâ abâ ‘abdil-lâhi, innī ataqar-rabu ilal-lâhi wa ilâ rasūlihi wa ilâ amīril-mu-minīna wa ilâ fāţimata wa ilal- ĥasani wa ilayka bi-muwālātika,

Å Abu Abdillah, jag söker helt visst närhet till Allah, Hans Sändebud, De troendes ledare, Fatima, Hassan och dig, m.h.a. min lojalitet och vänskap till dig,

وَ بالْبَرآءَةِممِمَّنْ اسَّسَ اسَاسَ ذلِكَ، وَ بَنَی عَلَيْهِ بُنْيانَهُ،

wa bil barâ-ati mimman assasa asāsa dhālika, wa banâ ’alayhi bunyânahu,

och genom att jag tar avstånd  från de som la grunden för [mordet på dig] och byggde vidare på den,

وَ جَرَی في ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَلَيْكُمْ، وَ عَلَی أَشْياعِكُمْ، بَرِئتُ اِلَی اللهِ وَ اِليكُمْ مِنْهُمْ،

Wa jarā fī ẓulmihi wa jawrihi ‘alaykum wa ‘alâ ashyâ’ikum, bari-tu ilal-lâhi wa ilaykum minhum,

och fortsatte att begå förtryck och förfölja er och era anhängare. Jag tar avstånd från dem och vänder mig till Allah och till er.

وَ أَتَقَرَّبُ اِلَی اللهِ ثُمَّ اِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ، وَ مُوالاةِ وَلِيِّكُمْ،

wa ataqar-rabu ilal-lâhi thumma ilaykum bi-muwâlâtikum, wa muwâlâti waliy-yikum,

Jag söker närhet till Allah och sedan till er genom att visa lojalitet och vänskap till er och era vänner,

وَ بِالْبَرآءَةِ مِنْ اَعْدائِكُمْ وَ النّاصِبينَ لَكُمُ الْحَرْبَ، وَ بِالْبَرآءَةِ مِنْ أَشْياعِهِمْ وَ أَتْباعِهِمْ.

wa bil-barâ-ati min a’dā-ikum wan-nâşibīna lakumul- ĥarba, wa bil barâ-ati min ashyâ-ihim wa atbâ-ihim,

och genom att bryta all förbindelse med era fiender och de som hyser fientlighet mot er, och genom att avvisa deras anhängare och efterföljare.

إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ، وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ، وَ وَلِيٌّ لِمَنْ والاكُمْ، وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ،

Innī silmun liman sâlamakum, wa ĥarbun liman ĥârabakum, wa waliyyun liman wâlâkum, wa ‘aduwwun liman ‘âdâkum,

Jag är helt visst i fred med de som är i fred med er, och i krig med de som är i krig med er. Jag är lojal mot de som är lojala mot er, och fiende till de som är fiende till er!

فَاَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ، وَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيائِكُمْ، وَ رَزَقَنِي الْبَرآءَةَ مِنْ أَعْدائِكُمْ،

Fa-as-alul-lāhal-ladhī akramanī bi-ma’rifatikum, wa ma’rifati awliyâ-ikum, wa razaqanil-barâ-ata min a’dā-ikum,

Därför ber jag Allah, Den som ärade mig genom att utöka min kännedom om er och era vänner, och skänkte mig avståndstagande från era fiender,

أَنْ يَجعَلنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيا وَ اْلآخِرَةِ، وَ أَنْ يُثَبِّتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ في الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ،

an yaj’alanī ma’akum fid-dunyā wal-âkhirati, wa an yuthab-bita lī ‘indakum qadama şidqin fid-dunyā wal-âkhirati,

att placera mig tillsammans med er i detta liv och nästa, och att få mig att stå stadigt hos er med stadiga fötter [och hängivet följa era spår] i detta liv och nästa!

وَ أَسْألُهُ أَن يُبَلِّغَنِي الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ،

wa as-aluhu an yubal-lighaniyal-maqāmal-maĥmūda lakum ‘indal-lâhi,

Jag ber Honom (Allah) att hjälpa mig att nå er prisade position som ni har hos Allah,

وَ أَنْ يَرزُقَني طَلَبَ ثاري مَعَ إِمامٍ هُدَیً ظاهِرٍ ناطِقٍ بالْحَقِّ مِنْكُمْ،

wa an yarzuqanī ţalaba tharī ma’a imâmin hudan ẓâhirin nâţiqin bil-ĥaqqi minkum,

och att Han skänker mig möjligheten att hämnas för min skull tillsammans med en vägledd, tydlig och sanningsenlig Imam som härstammar från er!

وَ أَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّكُمْ، وَ بِالشَّأنِ اَلَّذي لَكُمْ عِنْدَهُ، أَنْ يُعْطِیَني بِمُصابي بِكُمْ أَفْضَلَ ما يُعْطي مُصاباً بِمُصيبَتِهِ،

Wa as-alul-lāha bi-ĥaqqikum wa bish-sha-nil-ladhī lakum ‘indahu an yu’ţiyanī bi-muşâbī bikum afđala mâ yu’ţī muşâban bimuşībatihi,

Jag ber Allah genom er rättighet och den värdighet som ni har hos Honom, att Han p.g.a. min sorg för er ger mig det bästa Han har gett [i kompensation] för missöden som någon drabbats av.

مُصیبَةً ما أَعْظَمَها وَ أَعْظَمَ رَزِيِّتَها فِي الْإسْلامِ، وَ فِي جَميِع السَّمواتِ وَ الْأَرْضِ.

muşībatan mâ a’ẓamahā wa a’ẓama raziy-yatahā fil-islāmi, wa fī jamī’is-samâwâti wal-arđi.

En sådan stor sorg det är, och en sådan stor katastrof det är för islam och för alla himlar och jorden! 

 

اَللّهُمَّ اجْعَلْني في مَقامي هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صلَواتٌ وَ رحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ،

Al-lâhummaj-’alnī fī maqâmī hâdhâ mim-man tanâluhu minka şalawâtun wa raĥmatun wa maghfiratun,

Å Allah, behandla mig i min situation så som Du behandlar den som får Din välsignelse, nåd och förlåtelse!

اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَماتِي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

al-lâhummaj-’al maĥyâya maĥyâ muĥammadin wa âli muĥammadin, wa mamâtī mamâta muĥammadin wa âli muĥammadin.

Å Allah, låt mig leva på samma sätt som Muhammed och Muhammeds familj levde, och låt mig dö på samma sätt som Muhammed och Muhammeds familj dog!

اَللّهمَّ إِنَّ هذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَ ابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبادِ،

Al-lâhumma inna hâdhâ yawmun tabarrakat bihi Banū Umayya-ta wabnu âkilatil-akbâdi,

Å Allah, denna dag ses helt visst som en välsignad dag för Umayyahs ättlingar och sonen (Muawiya) till den leverätande kvinnan (Hind),

الَّلعينُ ابْنُ اللعَّينِ عَلی لِسانِكَ وَ لِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ،

Al-la’īnub-nul-la’īni ‘alâ lisânika wa lisâni nabiy-yika şal-lal-lâhu ‘alayhi wa âlihi,

den förbannade, och sonen till den förbannade enligt det du och din Profet, Guds frid vare över honom och hans familj, sagt,

في كُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبِيُّكَ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

fī kulli mawţinin wa mawqifin waqafa fīhi nabiyyuka şal-lal-lâhu ‘alayhi wa âlihi.

i varje tid och plats som din Profet, Guds frid vare över honom och hans familj, närvarade vid.

اَللّهُمَّ الْعَنْ أَبا سُفْيانَ وَ مُعاوِيَةَ وَ يَزيدَ بْنَ مُعاوِيةَ، عَلَيْهِمْ مِنْكَ الّلَعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدينَ.

Al-lâhummal-’an abâ Sufyâna wa Mu’āwiyata wa Yazīdab-na Mu’āwiyata, ‘alayhim minkal-la’natu abadal-âbidīna.

Å Allah, förbanna Abu Sufyan, Muawiyah och Yazid ibn Muawiyah, må Din förbannelse vara över dem i evigheternas evighet!

وَ هذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ،

wa hâdhâ yawmun fariĥat bihi âlu ziyādin wa âlu marwāna biqatlihimul-ĥusayna şalawātul-lâhi ‘alayhi,

Denna dag gjorde Ziyads och Marwans familjer glada p.g.a. att de mördat Hussein, Guds frid vare över honom.

اَللّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ الّلَعْنَ مِنْكَ وَ الْعَذابَ الْأَليمَ.

Al-lâhumma Fađâ’if ‘alayhimul-la’na minka wal-’adhâbal-alīma.

Å Allah, fördubbla därför Din förbannelse över dem och [deras] smärtsamma straff!

اَللّهُمَّ إِنّي أَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ فِي هذَا الْيَوْمِ، وَ فِي مَوْقِفي هذا وَ أَيَّامِ حَيَاتِي،

Al-lâhumma innī ataqar-rabu ilayka fī hâdhal-yawmi, wa fī mawqifī hâdhâ, wa ayyâmi hayâtī,

Å Allah, jag söker helt visst Din närhet under denna dag, vid detta tillfälle och under [alla] dagar av mitt liv,

بِالْبَرآءَةِ مِنْهُمْ وَ اللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ، وَ بِالْمُوالاةِ لِنَبِیِّکَ وَ آلِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ.

Bil-barâ-ati minhum wal-la’nati ‘alayhim, wa bil-muwâlâti linabiy-yika wa âli nabiy-yika ‘alayhi wa ‘alayhimus-salâmu.

genom att ta avstånd från dem och att förbanna dem, och genom min kärlek och lojalitet till Din Profet och Din Profets familj, frid vare över honom och dem!

ثمّ تقول مائة مرّة:

Recitera nu följande (hundra gånger):

اَللّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِكَ،

Al-lâhummal-’an awwala ẓâlimin ẓalama ĥaqqa Muĥammadin wa âli Muĥammadin, wa âkhira tâbi’in lahu ‘alâ dhâlika,

Å Allah, förbanna den första förtryckaren som förtryckte Muhammed och Muhammeds familj, och den sista som följde honom i detta!

اللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَ شايَعَتْ وَ بايَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ، اللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جميعاً.

Al-lâhummal-’anil-‘işâbatal-latī jâhadatil-ĥusayna, wa shâya’at wa bâya’at wa tâba’at ‘alâ qatlihi, al-lâhummal-’anhum jamī’an,

Å Allah, förbanna skaran som bekämpade Hussein (fvmh), hjälpte varandra, ingick i förbund och deltog i att mörda honom! Å Allah, förbanna dem alla!

ثمّ تقول مائة مرّة:

Recitera nu följande (hundra gånger):

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ اللهِ، وَ عَلَی الْأَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنآئِكَ،

As-salâmu ‘alayka yâ abâ ‘abdil-lâhi, wa ‘alal-arwâĥil-latī ĥallat bi-finâ-ika,

Frid vare med dig, Å Abu Abdillah, och med de själar som samlades kring dig!

عَلَيكَ مِنّي سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقيتُ وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ،

‘alayka minnī salâmul-lâhi abadan mâ baqītu wa baqiyal-laylu wan-nahâru,

Allahs frid över dig från mig, så länge jag finns, och så länge dagar och nätter existerar!

وَ لا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِكُمْ،

Wa lâ ja’alahul-lâhu âkhiral-’ahdi minnī li-ziyâratikum,

Må Allah inte göra detta till sista gången jag lovar att besöka er!

السَّلامُ عَلَی الْحُسَيْنِ، وَ عَلَی عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ عَلَی أَوْلادِ الْحُسَيْنِ، وَ عَلَی أَصحابِ الْحُسَيْنِ.

As-salâmu ‘alâl-ĥusayni, wa ‘alâ ‘aliy-yib-nil-ĥusayni, wa ‘alâ awlâdil-ĥusayni, wa ‘alâ aşĥabil-ĥusayni,

Frid vare över Hussein, över Ali ibn Hussein, över Husseins barn och över Husseins kompanjoner!

ثمّ تقول:

Recitera nu följande:

اَللّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظالِمٍ بِالَّلَعْنِ مِنّي، وَ ابْدَأ بِهِ أَوَّلاً، ثُمَّ الثّانِيَ وَ الثّالِثَ وَ الرّابِعَ،

Al-lâhumma khuşşa anta awwala ẓâlimin bil-la’ni minnī, wab-da bihi awwalan thummath-thâniya wath-thâlitha war-râbi’a,

Å Allah, skicka Du en speciell förbannelse från mig över den första förtryckaren, börja först med honom, sedan med den andre, den tredje och den fjärde!

اَللّهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً، وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَ اَبْنَ مَرْجانَةَ،

Al-lâhummal-’an Yazīda Khâmisan, wal-’an ‘Ubaydal-lâhibna Ziyādin, wabna Marjānata,

Å Allah, förbanna den femte, Yazid, och förbanna Ubaydullah ibn Ziyad och Marjanahs son,

وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً، وَ آلَ أَبي سُفْيانَ وَ آلَ زِيادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلی يَوْمِ الْقِيامَةِ.

wa ‘Umarab-na Sa’din, wa Shimran, wa āla Abī Sufyâna, wa âla Ziyādin, wa âla Marwâna ilâ yawmil-qiyâmati.

och Umar ibn Sa’d, Shimr och Abu Sufyans, Ziyads och Marwans familjer, ända till Domedagen!

ثمّ تسجد وتقُول:

Gör nu Sajdah och recitera följande:

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدَ الشّاكِرينَ لَكَ عَلَی مُصابِهِمْ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلَی عَظيمِ رَزِيَّتي،

Al-lâhumma lakal-ĥamdu, ĥamdash-shâkirina laka ‘alâ muşâbihim, al-ĥamdu lil-lâhi ‘alâ ‘aẓīmi raziy-yatī,

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras missöden. Prisad vare Allah för min enorma sorg!

اَللّهُمَّ اَرْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ،

Al-lâhummar-zuqnī shafâ’atal-ĥusayni yawmal-wurūdi,

Å Allah, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen),

وَ ثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الحُسَيْنِ وَ أَصْحابِ الْحُسَيْنِ، الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُوْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ. 

wa thabbit lī qadama şidqin ‘indaka ma’al-ĥusayni, wa aşĥâbil-ĥusayni al-ladhīna badhalū muhajahum dūnal-ĥusayni ‘alayhis-salâmu.

och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina liv för att försvara Hussein, frid vare med honom!


Källa: Boken ”Åkallelserna” , ISBN: 978-91-87265-03-7 (Utgivare: Imam Ali Islamic Center)