Imam Hussein (fvmh) enligt andra

Händelsen i Karbala och Hussein ibn Alis (frid vare med honom) revolt har haft en stor påverkan på världens människors tankar och t.o.m. för icke-muslimer. Revoltens storhet, offrandets kulmen och den Helige Ledarens och hans kompanjoners andra egenskaper ledde till att många människor uttalat sig om denna rörelse och den episka Ashura-dagen. Alla dessa personers […]

Imam Husseins Etik och Uppförande

Via en simpel titt på Imam Husseins (fvmh) femtiofem år korta liv i Gudssökan och Gudssträvan finner vi att han levde i absolut kyskhet gentemot sin omgivning och lydnad gentemot sin Skapare, och var outtröttligt ute efter att sprida islams budskap och att det finns dimensioner av hans levnad som våra sinnen inte kan begripa. […]

Imam Husseins (fvmh) mod

Ett av de oerhört uppenbara och viktiga moraliska dragen hos Imam Hussein var hans mod vilket var som absolut klarast i hans heroiska kamp på Karbalas slätter, hans vägran att svära trohet till tyrannen Yazid, hans alltför modiga kontinuerliga tillrättavisande tal till skarorna av fiendesoldater som ständigt omringade, förlöjligade och dödshotade honom, modet han som […]

Ridderlighet hos Imam Hussein (frid vare med honom)

Det välsignade Sändebudets särskilda uppmärksamhet, Fatimas moderliga famn, Alis faderliga uppfostran och Imam Husseins egna personliga kapaciteter hade samlats inom honom och bildat en exemplarisk storslagenhet, ridderlighet och högsinthet. Inom Imam Husseins skola[1] anses belöning till goda gärningar vara ett större gott. Sådan är medmänsklighetens skola. De som inte belönar goda gärningar är berövade av […]

Imam Husseins (fvmh) Ödmjukhet och fromhet

Imam Hussein brukade sätta sig ner med berövade och behövande människor och erbjuda dem sällskap sägandes: ”Allah tycker inte om de egocentriska och arroganta.” En dag gick han förbi en grupp småbarn som kollektivt åt av en bit bröd. Barnen bjöd honom att sätta sig ner och äta med dem av brödet vilket han accepterade. […]