Ridderlighet hos Imam Hussein (frid vare med honom)

Det välsignade Sändebudets särskilda uppmärksamhet, Fatimas moderliga famn, Alis faderliga uppfostran och Imam Husseins egna personliga kapaciteter hade samlats inom honom och bildat en exemplarisk storslagenhet, ridderlighet och högsinthet. Inom Imam Husseins skola[1] anses belöning till goda gärningar vara ett större gott. Sådan är medmänsklighetens skola. De som inte belönar goda gärningar är berövade av medmänsklighet, och de som besvarar goda gärningar med ont är berövade av självaste mänskligheten. Imam Hussein visade sin ridderlighet och uppförandekod otaligt många gånger under sitt liv, och i synnerhet på vägen mot Kufa och väl i Karbala. På vägen till Kufa nådde han fram till det höglänta området Ishraf[2]. Där beordrade han sina samtliga anhängare att fylla på deras vattensäckar. Väl iväg mötte de på Kufastadsmästaren Ubaydullah ibn Ziyads förstanledda styrkor ledda under befälhavaren Hurr ibn Yazid al-Riyahi i det ökenheta området Dhu Husam varpå Hurrs styrkor var nära att förgås utav törst efter deras ständiga jakt i öken efter Imam Hussein. Fastän Imam Hussein och hans karavan var väl medvetna om att styrkorna var fiendens beordrade han sina anhängare att erbjuda samtliga soldater och samtliga riddjur vatten och släcka deras törst. Ali ibn Taan al-Maharimi har rapporterats att ha sagt: ”Jag var den sista törstiga i Hurrs styrkor. Hussein ibn Ali erbjöd mig och min häst vatten med sina egna händer. Vattnet som forsade ut ur öppningen av vattensäcken var väldigt starkt så han drog bak kanterna av säcken och förminskade forsandet så att jag kunde dricka i ett lugnt tillstånd.”

[1] Maktab/Madhhab översätts bägge två ofta till skola eller tankeskola. Det refererar till den särskilda tolkningen och inriktningen i islam som finns i åtanke.

[2] Ishraf står för ädelhet, och området kallades för det pga. att det är högtliggande, vilket innebär bättre luft, samt är rikt på vatten och träd. Imam Husseins karavan nådde Ishraf den 26 Dhil-Hijjah.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *