Imam Hussein (fvmh) enligt andra

Händelsen i Karbala och Hussein ibn Alis (frid vare med honom) revolt har haft en stor påverkan på världens människors tankar och t.o.m. för icke-muslimer. Revoltens storhet, offrandets kulmen och den Helige Ledarens och hans kompanjoners andra egenskaper ledde till att många människor uttalat sig om denna rörelse och den episka Ashura-dagen. Alla dessa personers uttalanden får tyvärr inte plats i denna artikel. Särskilt så har en del icke-muslimska skribenter skrivit mycket om denna händelse. I fortsättningen av texten kommer vi att fokusera på några av dessa uttalanden.

Mahatma Gandhi (ledaren för Indiens självständighet): ”Om Indien vill bli ett segrande land måste det följa Imam Hussein.”[1]

Muhammed Ali Jinnah (Pakistans stora ledare): ”Enligt mig måste alla muslimer följa exemplet av denna martyr (Imam Hussein), som offrade sig själv i landet Irak.”

Thomas Carlyle (den engelske filosofen och historikern): ”Det bästa vi lär oss från Karbalas händelse är att Hussein och hans kompanjoner hade en gedigen tro på Gud.”

Professor Edward G. Browne (den engelske orientalisten): ”Går det att finna något hjärta som inte fylls av sorg när det hör om Karbala?”[2]

Morris Duxbury (den franske vetenskapsmannen): ”Kom så att vi också på något sätt kan befrias från att vara slavar till personer som Yazid och föredra död med heder över liv med förnedring, eftersom död med heder och nobless är bättre än liv med förnedring.”[3]

Professor Martin (den tyske filosofen och orientalisten): ”Jag är övertygad om att hemligheten bakom islams kontinuitet och framsteg och muslimernas utveckling är p.g.a. Husseins (fvmh) martyrskap och de sorgfyllda händelserna.”[4]

Borris Salama (den libanesiske kristna författaren och poeten): ”En gång under de nätter jag var vaken grät jag en lång stund för de två nobla personerna Imam Ali och Imam Hussein (fvmd) utav den kärlek jag hade till dem och sedan sjöng jag Alis och Husseins poesi.”[5]

Abbas Mahmud ’Aqqad (den egyptiske författaren och språkvetaren): ”Husseins rörelse är en av de mest unika historiska rörelserna som tills nu funnits i området av religiös propagering eller politiska rörelser.”

Gabriel Angri (den franske författaren): ”Efter Kaba är Husseins gravplats i Karbala utan tvekan muslimernas andra [största] besöksplats. Brottet i Karbala var fruktansvärt och omänskligt.”

Abd al-Rahman Sharqawi (den egyptiske författaren): ”Hussein (fvmh) är religionens och frihetens vägs martyr. Inte bara shiamuslimer ska vara stolta över Husseins namn, snarare måste all världens fria människor vara stolta över detta nobla namn.”

Ibn Abi al-Hadid (den irakiske forskaren och poeten): ”Vem känner ni till som liknar Hussein? Vem är förresten denna övermänskliga man som inte accepterar ett ögonblick av låghet och av fri vilja inte böjer sitt huvud i prisning av tyranner?”

[1] Husayn (as), Pishva-ye Insan-ha, s. 30.

[2] Rahbar-e Azadegan, s. 53.

[3] Zendegi-ye Pishva-yan, s. 84-85.

[4] Husayn (as), Pishva-ye Insan-ha, s. 37-40.

[5] Zendegi-ye Pishva-yan, s. 86.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *