Imam Husseins (fvmh) Kunskap

Precis som alla andra felfria skänktes Imam Hussein kunskap från Gud, och han blev även uppfostrad av det välsignade Sändebudet. Ju mer man studerar Imam Hussein desto större övertygelse får man för att han vägleddes av sin övernaturliga insikt och insyn i det dolda i ärenden. Hans tremendiösa mängd av kunskap är övertydlig i hans […]

Imam Husseins (fvmh) Givmildhet

Det finns många dokumenterade exempel på generositet och givmildhet när det kommer till Imam Hussein (fvmh), varav två nämns här: Amr ibn Dinar har återberättat att Imam Hussein (fvmh) en gång besökte Usama ibn Zaid[1] eftersom han var sjuk. Då han såg att Usama var nedstämd frågande han honom om dess orsak. Usama förklarade att […]

Imam Husseins (fvmh) Avhållsamhet och Upprätthållning av bönen

Det förnämsta beviset på Imam Husseins (fvmh) fullfjädrade avhållsamhet och likgiltighet inför världsliga ärenden är hans självuppoffring samt uppoffring av hans egna barn, syskon och anhängare. Det är inte möjligt att stå ut med synen av sina nära och kära styckade i bitar och höra sina kvinnor och barn gråta och skrika och ändå vara […]

Imam Hussein (frid vare med honom), Förälskad i fru och dotter

Imam Hussein, frid över honom, uppförde sig på bästa möjliga sätt med sina fruar och barn, och var beundransvärt vänlig gentemot dem. Aqqad har låtit skriva att Hussein, frid över honom, var bland de som visade mest intensiv kärlek gentemot sina barn, och mest mjukhet gentemot sina fruar. Det har rapporterats att Imam Hussein, frid […]

Medlet till profeternas ynnest

Många av Guds profeter, i synnerhet de särskilda sändebuden, brukade be Gud om en lösning på deras största svårigheter genom att svära på det välsignade Sändebudet och hans familjs ära. Vissa av dem brukade bli sorgsna och gråta omedvetet när de nämnde Imam Hussein. När de sedan frågade efter anledningen till deras sorg och gråt […]