Medlet till profeternas ynnest

Många av Guds profeter, i synnerhet de särskilda sändebuden, brukade be Gud om en lösning på deras största svårigheter genom att svära på det välsignade Sändebudet och hans familjs ära. Vissa av dem brukade bli sorgsna och gråta omedvetet när de nämnde Imam Hussein. När de sedan frågade efter anledningen till deras sorg och gråt informerades dem om det förtryck som skulle komma att ske mot Imam Hussein i framtiden vilket fick dem att begråta händelserna. Det har berättats att Ibn Abbas skall ha sagt: ”Jag frågade det välsignade Sändebudet vad det var för ord[1] som profeten Adam mottog från sin Herre, varpå användandet av de orden fick hans önskan att förlåtas beviljad[2].” Det välsignade Sändebudet svarade att ”Adam bad Gud att bevilja honom förlåtelse vid Muhammeds, Alis, Fatimas, Hassans och Husseins ära, varpå Gud beviljade honom förlåtelse.”[3]

 

Det har dokumenterats i boken Al-Durr al-Thamin under den gällande versen att profeten Adam såg namnen till det välsignade Sändebudet Muhammed och hans välsignade familj på tronpelaren och att ärkeängeln Gabriel lärde honom att säga: ”Å Den mångt prisade, vid Muhammeds rätt! Å den Höge, vid Alis rätt! Å Skaparen, vid Fatimas rätt! Å Utföraren av gott, vid Hassans och Husseins rätt, och allt gott kommer från Dig.” När profeten Adam yttrade Imam Husseins namn rann det tårar från hans ögon och han blev hjärtekrossad. Han frågade ärkeängeln: ”Å Gabriel! Vadan detta förkrossade hjärta och gråt efter att ha nämnt Husseins namn?” Ärkeängeln berättade om Imam Husseins uppoffring och martyrskap som skulle komma att äga rum, varpå båda två begrät och sörjde honom[4]. Liknande berättelser om profeters medling till Imam Hussein har rapporterats beträffande Noa, Abraham, Ismael, Sakarias, Salomon, Moses och Jesus.[5] Det att Gud introducerade tragedin i Karbala till sina profeter innan Imam Husseins jordliga födelse på det viset att de grät och sörjde visar Imam Husseins och hans uppresnings höga rang och värde, fastän det mänskliga sinnet inte är kapabel att nå djupare dimensioner i dess förståelse på egen hand.

Det välsignade Sändebudets avkomma
Profetens Muhammed (fvmh&hf) har flertalet gånger introducerat Ali, Fatima, Hassan och Hussein som sin avkomma och sitt hushåll, och i diverse händelser satt dem i samma våglängd som den Heliga Koranen och har förklarat deras auktoritet och obligationen att lyda dem gälla alla. Såväl shia som sunni är rika på dessa rapporter.

Reningsversen[6]
Umm Salamah[7] har berättat: ”Det välsignade Sändebudet var hemma hos mig en dag tillsammans med sin dotter Fatima. Fatima tillagade Harirah[8] åt honom varpå han sade till henne att bjuda in sin make och deras två söner också till dem. Ali, Hassan och Hussein anlände och alla åt av den välsignade maten. Sedan samlades det välsignade Sändebudet, Fatima, Ali, Hassan och Hussein tillsammans under det välsignade Sändebudets mantel[9] medan jag var upptagen med upprätta bönen i mitt rum. Plötsligt uppenbarade Allah, den Magnifike, versen [10] ”…Gud vill endast befria er, ni som står Profeten närmast[11], från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.” för det välsignade Sändebudet. Han tog i sin tur ena änden av sin mantel och täckte alla fyra familjemedlemmar med den, samtidigt räckte han ut ena handen ur manteln och riktade den mot skyn åkallandes två gånger: ”Dessa (fyra) är utvalda och mitt hushåll (Ahl al-Bayt). Å Allah, befria dessa (mitt hushåll) från all jordisk orenhet (i form av synder och vilseledning)!” Jag (Umm Salamah) gick nära dem och frågade det välsignade Sändebudet: ”Är jag med er (i denna särskilda renhet och utvaldhet)”, varpå han svarade: ”Du är bra som du är (men inte med i denna utvaldhet).”[12] Denna hadith och liknande har dokumenterats i flertalet shiitiska och sunnitiska[13] böcker.

 

Det har dokumenterats likt den ovannämnda traditionen gällande Mubahala-versen.[14]

[1] فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْه‌

[2] Koranen 2:37.

[3] Tafsir Nur al-Thaqalayn, Urusi, vol. 1, sid. 68.

[4] Bihar al-Anwar, Allamah al-Majlisi, vol. 44, sid. 245.

[5] Ibid, sid. 243-245.

[6] Koranen 33:33 – آیة التطهیر.

[7] En av det välsignade Sändebudets fruar.

[8] Mat med mjöl och mjölk till ingredienser.

[9] ”Kisa” på arabiska.

[10] Koranen 33:33.

[11] I reningsversen används det arabiska ordet ”Ahl al-Bayt” där den befintliga svenska översättningen har översatts ”ni som står Profeten närmast”, som motsvarar det svenska ”Husets folk” eller ”Hushåll”. Det råder åsiktsskillnader emellan olika islamiska skolor gällande vilka som egentligen ingår i frasen ”Ahl al-Bayt” i relation till det välsignade Sändebudet. Vissa islamiska skolor inkluderar Sändebudets fruar och Fatimas och Alis familj däri medan vissa andra exkluderar fruarna. Denna hadith är en utav flera argument de sistnämnda skolorna använder sig av för att exkludera fruarna från begreppet.

[12] Kitab Khasais al-Wahy al-Mubin, Yahya ibn al-Hassan al-Hilli ibn Batriq, sid. 69 & al-Nur al-Mushta’al min Kitab ma nuzila min al-Quran fi Ali, Ibn Nu’aym Esfahani, sid. 176-186.

[13] Sunan al-Tirmidhi, Muhammed ibn Isa ibn Surah, vol. 5, sid. 621, hadith 3787 & Sahih Muslim bisharh al-Imam al-Nawawi, vol. 15, sid. 194-195 & Tarjumat Rayhanat Rasulillah al-Shahid al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib min Tarikh Madinat Dimashq, Ibn Asakir, sid. 76-78.

[14] Mubahala betyder att två sidor konfronterar varandra genom att varje sida ber om den andra sidans fördömelse.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *