Döds underrättelse

Mer än något annat som det välsignade Sändebudet profeten Muhammed, frid över honom och hans familj, underrättade andra om beträffande Imam Hussein (fvmh), var det om hans martyrskap. Profeten (fvmh&hf), uttryckte mycket sorg över den framtida händelsen genom att beklaga och begråta. Två huvudutvandringar som skedde i islams tidigare historia var det välsignade Sändebudets (frid över honom och hans familj) utvandring från Mecka till Medina för att implementera islam och Imam Husseins (frid över honom) utvandring från Medina till Mecka och därifrån till Karbala för att bevara den. Det välsignade Sändebudet, profeten Muhammed (fvmh&hf), visste redan långt innan att Imam Husseins (fvmh) uppoffring skulle rädda islam i all evighet och därför fokuserade han mycket av sin tid till att tala om hans martyrskap och uppoffring inför muslimerna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *