Inlägg av admin

Medlet till profeternas ynnest

Många av Guds profeter, i synnerhet de särskilda sändebuden, brukade be Gud om en lösning på deras största svårigheter genom att svära på det välsignade Sändebudet och hans familjs ära. Vissa av dem brukade bli sorgsna och gråta omedvetet när de nämnde Imam Hussein. När de sedan frågade efter anledningen till deras sorg och gråt […]

En del av det välsignade Sändebudet

Imam Sadiq, frid över honom, har berättat att några gick till det välsignade Sändebudet profeten Muhammed, frid över honom och hans familj, och talade om för honom att Umm Ayman gråter hejdlöst på daglig basis. Han sade att de skulle föra henne till honom. När hon väl var där frågades hon varför hon gråter varpå […]

Filosofin bakom sörjandet av Imam Hussein (fvmh)

En av de viktigaste ceremonierna för shiamuslimer är att sörja för Imam Hussein (fvmh) och hans lojala kompanjoner. Huvudmålet med detta sörjande är att hålla fast vid och påminna om Karbalas tragedi. För att vi ska förstå vikten och filosofin av sorgeceremonier för Imam Hussein (fvmh) måste ett par punkter uppmärksammas: Uppmärksammande av visa och […]

Rationalitet och kultur i sörjandet av Imam Hussein (fvmh)

Med hänsyn till varje folks eller lands kultur kan metoderna för sörjandet av Imam Hussein (fvmh) variera. Våra Heliga Ledare har hela tiden betonat vikten av att högtidlighålla sörjande för Imam Hussein (fvmh), men gällande hur detaljerna för sörjande ska vara har inte rapporterats i återberättelser. Det är länder och folk som älskar Imam Hussein […]

Orsakerna till Imam Husseins (fvmh) revolt

Gällande orsaken till revolten sa Imam Hussein (fvmh): ”Ser ni inte att sanningen inte praktiseras och att falskhet inte förhindras?!” Imam Husseins (fvmh) revolt bevisade att det går att förändra historien med en uppriktig handling. Mahatma Gandhi har i ett känt tal sagt: ”Jag lärde mig från Hussein hur jag kan vinna trots att jag […]

Brödet som ledde en kristen dam till islam!

Hon var kristen som just gått i pension och blev intresserad för islam. Därför bad hon sin tidigare anställd, en ung irakier, att ta henne till moskén. Det var under de första tio dagarna i muslimska kalenderåret. Moskén var proppfullt med sörjande män och kvinnor. Hon satt sig i kvinnornas avdelning och fick tolkning av […]

Imam Husseins martyrskap och Islams framtid!

Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet oändlig självuppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av imam Hussein och hans följe som […]

Imam Hussein med sin familj

Imam Hussein med sin morfar I drygt sex år från Imam Husseins födelsedag ända till det välsignade Sändebudets bortgång uttryckte Sändebudet sin oerhörda kärlek till sitt barnbarn otaligt många gånger så att alla visste väl om den tredje Imamens höga position. Salman ”Muhammedi” (fvmh) har sagt: ”Jag såg hur Sändebudet hade placerat Hussein på knät […]

Imam Husseins födelsedag

Imam Alis och Fatima Zahras (frid vare med de) andra storslagna barn öppnade ögonen till denna värld den 3:e i månaden Sha’ban år 4 i den islamiska månkalendern. [1] När det välsignade Sändebudet (fvmh & hf) fick höra om födelsen begav han sig hem till sin svärson Imam Ali och dotter Fatima Zahra och talade […]