Rationalitet och kultur i sörjandet av Imam Hussein (fvmh)

Med hänsyn till varje folks eller lands kultur kan metoderna för sörjandet av Imam Hussein (fvmh) variera. Våra Heliga Ledare har hela tiden betonat vikten av att högtidlighålla sörjande för Imam Hussein (fvmh), men gällande hur detaljerna för sörjande ska vara har inte rapporterats i återberättelser. Det är länder och folk som älskar Imam Hussein (fvmh) själva som håller i sorgeceremonierna med hänsyn till sina seder och traditioner. Av just denna anledning ser vi shiamuslimer i olika länder sörja på olika sätt. T. ex. skiljer sig sörjandet för shiamuslimer i Libanon från hur det ser ut för shiamuslimer i Indien.

Men några punkter måste uppmärksammas gällande sörjandet av Imam Hussein (fvmh):

  1. Sörjande får inte orsaka andras (t. ex. grannars) irritation.
  2. Sörjande får inte orsaka skador för kropp och själ.
  3. Sörjande måste respektera folkets eller landets kultur.
  4. Sörjande måste innehålla ett budskap. Att bara hålla i en ceremoni utan att det förmedlar något mål eller budskap är meningslöst.

 

Shiamuslimernas Heliga Ledare (de felfria Imamerna) använde sig också hela tiden av sörjande som ett tillfälle för att förmedla Imam Husseins (fvmh) rörelses budskap och mål. Ett tal, poesi eller något annat program under en sorgeceremoni måste utföras med målet att förmedla ett budskap om Imam Hussein (fvmh).

Men tyvärr ser vi i vissa sorgeceremonier att det inte läggs större vikt vid ovanstående punkter. Denna fråga har gett upphov till att vissa rättslärda kritiserat vissa sorgeceremonier. Det är viktigt att vi refererar till Imamernas (fvmd) traditioner och att vi använder oss utav förnuftet och logik när vi sörjer för Imam Hussein (fvmh). Denna fråga är speciellt viktig i västerländska länder vilka är mindre bekanta med Imam Husseins (fvmh) rörelse. Shiamuslimerna som bor i Sverige måste sörja för Imam Hussein (fvmh) med respekt till detta lands kultur på sådant vis att det får en allmän acceptans.

 

Källa: tidskriften Dagens Muslim

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *