Rationalitet och kultur i sörjandet av Imam Hussein (fvmh)

Med hänsyn till varje folks eller lands kultur kan metoderna för sörjandet av Imam Hussein (fvmh) variera. Våra Heliga Ledare har hela tiden betonat vikten av att högtidlighålla sörjande för Imam Hussein (fvmh), men gällande hur detaljerna för sörjande ska vara har inte rapporterats i återberättelser. Det är länder och folk som älskar Imam Hussein […]

Brödet som ledde en kristen dam till islam!

Hon var kristen som just gått i pension och blev intresserad för islam. Därför bad hon sin tidigare anställd, en ung irakier, att ta henne till moskén. Det var under de första tio dagarna i muslimska kalenderåret. Moskén var proppfullt med sörjande män och kvinnor. Hon satt sig i kvinnornas avdelning och fick tolkning av […]