Imam Husseins (fvmh) tal i Mina

Imam Husseins (fvmh) tal till islams lärda och Profetens (fvmh & hf) kända kompanjoner i Mina (två år innan Ashura-händelsen)[1]

Salim ibn Qays säger: ”Ett år innan Muawiyas död gick Hussein ibn Ali (fvmh) på Hajj med Abdullah ibn Abbas och Abdullah ibn Jafar. Imam Hussein (fvmh) samlade Hashim-stammens män, kvinnor och hjälpare och den grupp från Ansar som kände igen honom och hans familj. Sedan skickade han iväg några personer och sa:

”Samla alla bland Profetens (fvmh & hf) kompanjoner, som är kända för rättfärdighet och dyrkan, och som redo för Hajj i år, hos mig.”

Efter denna inbjudan samlades fler än 700 personer, varav de flesta av dem var från efterföljarna och cirka 200 från Profetens (fvmh & hf) kompanjoner, i Mina i den Helige Ledarens tält. Imamen ställde sig upp bland dem för att hålla tal och efter att ha tackat och prisat Gud sa han:

”Och sedan, denna rebell (Muawiya) har tillåtit handlingar mot oss och våra följare som ni sett, förstått och vittnat. Jag vill fråga er om en sak. Verifiera mig om jag talar sanningen och förneka mig om jag talar lögn (var inte likgiltiga)!

Jag tar er till vittne, vid Guds rättighet över er och Guds Sändebuds (fvmh & hf) rättighet och släktbandet som jag har till er Profet. Uppmärksamma mina ord eftersom ni har kommit hit. Kalla de personer ni litar på från era stammar i era städer.”

Sedan reciterade han inte någon koranvers som Gud sänt ned p.g.a. dem förutom att han även berättade om dess tolkning och innebörd. Han återberättade även om allt som Guds Sändebud (fvmh & hf) sagt om hans far, bror, mor och familj. Profetens (fvmh & hf) kompanjoner sa följande om allt detta:

”Ja, vid Gud, vi har hört detta och vi vittnar om det.”

Efterföljarna sa:

”Vid Gud [svär vi] att de bland kompanjonerna som vi anser vara sanningsenliga och pålitliga återberättat detta för oss.”

Den Helige Ledaren (fvmh) sa:

”Jag tar er till vittne inför Gud att ni ska återberätta dessa ord för varenda person som ni litar på och den vars tro ni har förtroende för.”

Salim säger: ”Bland annat var det som Imam Hussein (fvmh) talat om som han tog dem som vittne för och som det påmints om följande:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Ali ibn Abi Talib (fvmh) var bror till Guds Sändebud (fvmh & hf), när Profeten (fvmh & hf) tog en broder till sig bland sina kompanjoner, skapade ett broderskap mellan honom och sig själv och sa: ”Du är min troende broder och jag är din broder i denna värld och nästa.”?!”

De sa: ”Ja, vid Gud!” Då sa han:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) köpte moskéns plats och sina hus och gjorde en byggnad.  Sedan skapade han tio rum i dem; nio rum för sig själv och ett rum, som fanns i mitten, för min far. Sedan stängde han alla dörrar som gick mot moskén förutom min faders rums dörr. Därefter började vissa personer tala om detta. Profeten (fvmh & hf) sa då: ”Jag har stängt dörrarna till era hus av egen vilja och inte hållit dörren till Alis (fvmh) hus öppen förutom att Gud beordrat mig att stänga dörrarna till era hus och öppna dörren till Alis (fvmh) hus.” Sedan förbjöd Profeten (fvmh & hf) alla människor förutom Ali (fvmh) att sova i moskén. Spirituell orenhet ägde rum i moskén, hans hus och i Guds Sändebuds (fvmh & hf) hus. Således föddes barn till Profeten (fvmh & hf) och Ali (fvmh).”?!”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Umar ibn Khattab ville öppna ett hål stort som hans öga från sitt hus mot moskén. Men Profeten (fvmh & hf) tillät inte detta. Sedan höll han ett tal och sa: ”Gud har beordrat mig att göra moskén ren så att inga förutom jag, min broder och hans barn ska bo där.”?!”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) valde ut Ali till förmyndare och ledare på Ghadir Khumm-dagen och sa: ”De närvarande måste informera de frånvarande!”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) sa [följande] till Ali (fvmh) i Tabuk-kriget: ”I relation till mig är du som Aron är i relation till Moses och efter mig är du ledaren för varenda troende.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) inte hämtade någon förutom Ali (fvmh) och hans fru (Fatima (fvmh)) och hans två barn (Hassan och Hussein (fvmd)) när han kallade Najrans nasaréer till att de skulle förbanna varandra?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Jag tar er till vittne inför Gud. Vet ni att Profeten (fvmh & hf) gav flaggan till Ali (fvmh) under Khaybar-dagen och sa: ”Jag ger flaggan till den som Gud och Hans Sändebud älskar och den som också älskar Gud och Hans Sändebud, den som ständigt attackerar [fienden] och inte flyr. Gud kommer att besegra Khaybar m.h.a. honom.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Profeten (fvmh & hf) skickade honom för att förmedla verserna om Bara’ah (immunitet och avlägsnande) (se vers 9:1) och sa: ”Ingen bär [på bud] från mig förutom jag eller någon som är från mig.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) dömde mellan honom, Jafar och Zayd och sa: ”Å Ali! Du är från mig och jag är från dig. Du är varenda troendes ledare efter mig.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att han var ensam med Guds Sändebud (fvmh & hf) varenda dag och trädde in i Profetens (fvmh & hf) hus varenda kväll, varenda gång han frågade svarade Profeten och varenda gång han var tyst började Profeten (fvmh & hf) själv att tala?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) ansåg honom vara bättre än Jafar och Hamza då han sa [följande] till Fatima (fvmh): ”Jag gifter bort dig till min bästa släkting, vars islam är tidigare än allas, vars tålamod är större än allas och vars kunskap är mer än allas.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) sa: ”Jag är mästaren över alla ättlingar till Adam, min broder (fvmh) är mästaren över alla araber, Fatima (fvmh) är mästarinnan över alla kvinnor i paradiset och mina två barn Hassan och Hussein (fvmd) är mästarna för paradisets ungdomar.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) beordrade Ali (fvmh) att tvaga honom (efter sin bortgång) och att Gabriel skulle hjälpa honom i [att utföra] tvagningen.”

De sa: ”Ja, vid Gud!”. Han sa då:

”Vet ni att Guds Sändebud (fvmh & hf) under sina sista ögonblick sa [följande] i det tal han höll för folket: ”Jag lämnar två ovärderliga saker efter mig; Guds Bok och min familj. Håll tag i dem båda så att ni aldrig går vilse!”?”

De sa: ”Ja, vid Gud!”

Imam Hussein (fvmh) utelämnade inte någon fråga som Gud sänt ned gällande Ali ibn Abi Talib och hans familj i Koranen eller som Han fått Sin Profet att tala om förutom att han tog dem till vittne och Profetens (fvmh & hf) kompanjoner sa: ”Ja, vid Gud [svär vi] att vi hört!” och efterföljarna sa: ”De som vi litar på har återberättat detta för oss.”

Sedan tog Imam Hussein (fvmh) dem som vittne. Han sa: ”Har ni hört Profeten (fvmh & hf) säga: ”Den som tror att den älskar mig och är fiende till Ali (fvmh) ljuger. Den som är fiende till Ali älskar inte mig.”

En person frågade Profeten: ”Hur menar du?”

Han sa: ”Eftersom Ali (fvmh) är från mig och jag är från honom. Den som älskar honom älskar mig, och den som älskar mig älskar Gud. Den som är fiende till Ali (fvmh) är fiende till mig, och den som är fiende till mig är fiende till Gud.”?”

De sa: ”Ja, vid Gud! Vi har hört.”

Imam Husseins (fvmh) tal om att beordra till gott och förbjuda ont[2]

”Å gottfolk! Lär er från det som Gud gett råd till Sina vänner om, såsom Hans fördömande tal om judarnas lärda, då Han säger: ”Varför förbjuder dem inte deras andliga ledare och deras rabbiner att komma med syndiga [och osanna] påståenden…”[3] Och Han säger: ”De som förnekade sanningen bland Israels barn förbannades…”[4] Sedan säger Han: ”… ja, de handlade förkastligt!”[5]

På detta vis fördömde Gud dem, eftersom de såg fula och korrupta handlingar från en tyrann mitt ibland dem som de inte förbjöd [att utföra dessa handlingar] p.g.a. åtrån till det de fick från dem och rädsla från det som de fruktade, samtidigt som Gud säger:

Frukta således inte människorna! Frukta Mig!…”[6]

Han säger även:

”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt…”[7]

Gud började Själv med att beordra till gott och förbjuda ont som en obligatorisk uppgift, eftersom Han visste att om denna obligation observeras och etableras, etableras alla obligationer – både lätta och svåra – eftersom befallning till gott och förbjudande från ont är en kallan till islam och underkastelse tillsammans med förkastande av förtryck och opposition mot tyranner, utdelning av statskassan och krigsbyten, tagande av skatt från dess ställen och spenderande av det på många andra ställen.

Därmed, å ni starka grupp! Ni är en grupp som är kända för kunskap, godhet och välvilja. M.h.a. Gud har ni en vördnad i folkets hjärtan så att nobla personer fruktar er och hjälplösa personer respekterar er, och de som är på samma nivå som ni och som ni inte är tvungna att hjälpa anser att ni är bättre än dem. Ni hjälper personer som inte hjälper andra. Ni tar steg på vägen likt kungar och stormän. Är det inte p.g.a. allt detta som de hoppas att ni gör revolt för Guds skull? Dock har ni försummat de flesta av Guds rättigheter eftersom ni underskattat Imamernas rättigheter, förslösat de svagas rättigheter och trott att ni fått era egna rättigheter. Ni har inte spenderat pengar på denna väg, riskerat något liv som Gud skapat och inte [heller] har ni tvistat med någon familjemedlem för Guds tillfredsställelse. Önskar ni paradiset, grannskap till profeterna och skydd från Guds straff vid Hans tröskel?

Å de som önskar vid Guds tröskel! Jag fruktar att ett straff bland Hans straff drabbar er, eftersom ni nått en position utav Guds givmildhet där ni är överlägsna andra samtidigt som ni inte respekterar den som m.h.a. Gud identifieras [för er] trots att ni respekteras bland folket p.g.a. Gud. Ni ser att Guds förbund har brutits och ni blir inte oroliga, trots att ni blir rädda då era fäders förbund bryts. Ni ser att Guds Sändebuds (fvmh) avtal blivit föraktat och obetydligt, att blinda, stumma och handikappade personer lämnats i städerna och att ni inte visar barmhärtighet. Ni arbetar inte i enlighet med ert ansvar och ni ger inte värdighet till de som kämpar på den vägen. Ni har slagit er till ro genom smicker och kompromissande med förtryckare. Allt detta är ett kollektivt förhindrande. Gud har beordrat till det (plikterna) och ni är ignoranta om det. Ert missöde är större än alla andras, eftersom ni besegrats i att skydda de lärdas position. Om ni ändå hade kämpat (i att beskydda den)!

Det är p.g.a. detta som lärda om Gud, de som är pålitliga gällande Guds tillåtna och otillåtna, har hand om affärernas tyglar och lagarnas korsning (alltså nyckelpositioner). Denna position har stulits ifrån er. Den stals inte förutom p.g.a. er splittring från sanningen och era oenigheter gällande Profetens (fvmh & hf) traditioner samtidigt som ni hade klara bevis om det. Om ni hade varit tålmodiga gentemot förargelser och stått ut med kostnader [och löften] skulle tyglarna för Guds affärer komma, flöda från er och återvända till er. Men ni har placerat förtryckare i ert ställe och lämnat över Guds affärer till dem så att de kan jobba med [att skapa] tvivel och gå utefter sina egna lustar och önskningar. Er flykt från döden och er behaglighet gentemot den här världens liv, som kommer att separeras från er, har gjort att ni lämnat över de svaga till dem. Vissa av dem har de gjort till slavar och underkuvat och vissa av dem har de gjort hjälplösa och fått det dagliga livet att besegra dem. Gällande landets angelägenheter tar de till ägo utefter sina egna tycken och skapar skam och förödmjukelse genom att följa sina egna lustar p.g.a. att de följer upprorsmän och oförskämdheter istället för Gud, Betvingaren!

De har en vältalig talare på predikstolen i varje stad som talar till deras fördel. Hela det islamiska landet är försvarslöst och deras händer är öppna överallt i det. Folket är slavar till dem så att ingen konfronterande hand drivs ifrån dem.

De, vilka vissa av dem är diktatoriska fiender och vissa är dominanta och hetlevrade gentemot hjälplösa människor, är regenter som inte känner till Gud och inte [heller] domedagen.

Så förvånande! Varför skulle jag inte vara förvånad över att den islamiska regionen kontrolleras av en falsk lurendrejare, tyrannisk skatteindrivare och en obarmhärtig person som regerar över de troende. Gud är därmed Domare över det som vi är oeniga om och Han dömer över det som vi är osams om.

Å Gud! Du vet att det som kommit från oss inte var för att tävla om regerande och att nå den här världens obetydliga egendomar, snarare var det för att vi skulle visa Din religions tecken och göra en del av Ditt land tydlig så att Dina förtryckta tjänare ska få det lättare och så att de ska praktisera Dina obligationer, traditioner och lagar. Och ni! Om ni inte hjälper oss (på denna heliga väg) och inte står till vår tjänst kommer tyranner att få [ännu mer] makt över er och kämpa för att släcka er Profets ljus. Gud är för oss tillräcklig. Vi litar till Honom och till Honom återvänder vi och slutet är mot Honom.”

Referenser:

  • Taget från Farhang Jame’e Sokhanane Emam Hussein (fvmh), s. 222-303.

[1] Denna del har nämnts i boken Salim ibn Qays, s. 206.

[2] Denna del har nämnts i boken Tuhaf al-’Uqul, s. 168.

[3] Heliga Koranen, 5:63.

[4] Heliga Koranen, 5:78.

[5] Heliga Koranen, 5:79.

[6] Heliga Koranen, 5:44.

[7] Heliga Koranen, 9:71.

Imam Husseins martyrskap och Islams framtid!

Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet oändlig självuppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av imam Hussein och hans följe som manifesterade islams anda med sitt oskyldiga blod.

En av de viktiga aspekterna som varje muslim, främst shia, bör belysa för sina medmänniskor att imam Husseins kamp avsåg att rädda islam mot despoter som överträdde de mest självklara etiska principerna. För den som vill lära känna islam är Ashura[1] tragedin den bästa, snabbaste vägen till en djup förståelse av islam.

 

Ashura nyckeln till korrekt insikt om islam!

Var och en av oss, muslim såväl som icke muslim, har en bild om islam. Frågan är om bilden vi har om islam är den korrekta? Faktum är att varje uppfattning om islam består av olika komponenter eller bildligt talat, pusselbitar. Artikeln ämnar visa att om vi inte tar Ashura tragedin med i beräkning, riskerar vi att inte få en korrekt uppfattning om vad islams budskap och principer innebär. Den som förstår vem imam Hussein (frid vare med honom) var, varför han mördades, samt vem despoten som begick massakern var, kommer också att förstå att historian som skrevs under umayyaddynastin, vilken Yazid härstammat från, inte är pålitlig.

Det finns många olika former av islam, och det imam Hussein lyckades visa var att dra en tydlig linje med sitt, sina barns, bröder och de lojala anhängarnas oskyldiga blod. En röd linje som tydligt skiljer Profetens islam och anti-profetens islam åt. Detta var upplysningen som Imam Hussein visade med sitt heliga uppror sådan att ingen betraktare kan gå miste om blottandet av tyrannen. Vilken individ som helst blir onekligen chockad när han eller hon får kännedom om att Profetens dotterson tillsammans med sin heliga skara mördades törstiga vid floden Eufrat, av muslimerna själva. Det finns en anledning att varje iakttagande människa borde ställa sig frågan: Vad var det för något som gjorde att muslimer dödar honom som de är påbjudna att vörda, lyda och vända sig till för att förstå islam?

 

Vem var imam Hussein?

Profeten fick sin enda avkomma via sin dotter Fatima och hennes make imam Ali. Deras två söner, Hassan och Hussein (frid vare med dem), visade Profeten stort auktoritet för.  Han sade: ”Hassan och Hussein är unga männens herrar i paradiset och deras far har en bättre position än dem”[2]  Hadithen (traditionen) implicerar att de fromma kommer till paradiset och dessa två imamer är bättre än alla män, som inträder paradiset, undantaget Profeten själv och deras far imam Ali.

Imam Hussein tillhör också Ahlulbayt dvs. Profetens hushåll:

”… Profeten kallade på Ali, Fatima, Hasan och Hussein… och han sade: ”Min Herre! Dessa är mitt Hushåll/Ahlulbayt.”[3]

Ahlulbayt är de som Gud har renat:

Visserligen vill Gud, avlägsna all orent undan er, ni Ahlulbayt, och rena er fullkomligt.” (Koranen 33:33)

Den viktigaste hadithen som återberättas av ca 30 bland Profetens följeslagare:

”Profeten (SAW) sa: Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen som är som ett rep som är räckts ner från himlen till jorden. Den andra är min Ahlulbayt. Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid alkawthar källan i paradiset. Var därför noga i hur ni efterträder mig i dessa två”.[4]

Imam Hussein var den yngste bland dem som muslimerna var pliktiga att lyssna på, för att inte fara bort från Guds religion. Frågan är om muslimerna har hållit sig fast vid Ahlulbayt och deras föreskrifter såsom de försökt göra med Koranen? Muslimerna övergav detta testamente direkt efter Profetens bortgång och splittrades därav.

Imamerna presenterade Profetens vilja, och därför påpekade Profeten vid många tillfällen faktumet att lydnaden av imam Ali är lika med lydnaden av Profeten själv. Han sade också att den som krigar mot dem (Ahlulbayt), har förklarat krig mot Profeten:

‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال نظر النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏والحسن ‏ ‏والحسين ‏ ‏وفاطمة ‏ ‏فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم  Abu Hurairah berättar: Profeten tittade på Ali, Hassan, Hussein och Fatima och sade: jag är i krig med den som är i krig med er och i fred med den som är i fred med er. [5]

Kände inte de som mördade imam Hussein tillsammans med hjältarna som försvarade honom, vem han var? Visste inte de att det var Profetens älskade dotterson som de var pliktiga att följa och lyda, som de mördade?

 

 

Flera miljoner av shiamuslimer besöker Imam Husseins mosken i karbala vid Ashuradagen

 

Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av Muharram som är den första månaden i det islamiska kalenderåret, var imamen tillsammans med sina anhängare, kvinnor och barn, belägrad av en armé som tvingade honom att välja mellan två alternativ; antingen erkänna tyrannen Yazid som Profetens efterträdare och svära trohetsed till honom, eller att bli mördad. Slutligen bestämmde Omar Ben Saad att attackera imam Hussein under Ashura. Efter några timmars strid var samtliga män, undantaget imamens sjuke son Ali Al-Sajjad (fred vare med honom), mördade och halshuggna. De överlevande tillfångatogs och tvingades fara tillfots mot Kufa, sedan till Damaskus där Yazid väntade, säkerligen ivrigt, på att se den förnedring han hade utfört mot Profeten och hans avkomma.

Utöver det som skildrats ovan i samband med Hurrs omvändelse, vilken visar imamens räckta hand att rädda sina motståndare, finns det många andra talande scener som bör kortfattat beskrivas. Nedan är några bland de viktigaste:

Efter att alla hans män stupat tog han farväl av kvinnorna, barnen och sin son. Han såg hur en av sina söner, ett spädbarn som inte hade ammats vara, var döende på grund vattenbristen. Han tog barnet och frågade fienden: ni krigar mot mig, men vad har detta barn gjort? Han ville visa tyrannen hur mycket det sex månader gamla barnet led av törsten och bad om vatten för barnet. Fienden i armén blev oeniga över något som började bli riskabelt och order gavs att döda barnet, vilket träffades direkt en pil i halsen.

Bland imamens råd är några frågor som han ställde till bovarna. Fylld av sorg över fienden som fallit i satans klor bad han de kärleksfullt att fundera över vissa frågor innan de tar steget att mörda honom. Han frågar de ifall det är någon bland deras anhöriga som han mördat? Eller är det något i islam som han ändrat? Eller om de inte känner till vem han är? Osv. svaret han får höra: vi krigar mot dig för att vi hatar din far.

Medan imamens försök och handling från början utgår från kärleken till människan, utgår fiendens satanistiska brott från hatet.

Imamen försökte vid flera tillfällen under Ashura hitta och rädda de som kunde räddas bland tusentals som hade omringat honom. Hans utsträckta hand för att hjälpa människor fortsatte vara sträckt även när han efter hatets pilar och hugg i kroppen föll från sin häst. Med kroppen täckt av pilar, liggande mellan liv och död såg han den mest avskydda gestalten Shemr, som hade kommit för att halshugga honom. Imamen sade till Shemr: O Shemr, du har fortfarande chansen [att omvända dig]!  Men detta hjälpte inte det hatfyllde hjärtat som denne bar.

När Yazid fick syn på imamens huvud och fångarna framför sig i sitt palats i Damaskus, sade han stolt att han äntligen hade hämnats Badr kriget där hans farfar Abu Sufyan förlorat kriget, ca 60 år sedan. Han uttalade också andra meningar som avslöjar hans fientliga ställning till islam. Imam Husseins syster Zainab frid vare med henne, svarade Yazid att du försökt förgöra oss och vår lära men förgäves Profetens storhet kommer att förbli tydlig, trots klandring, och islam kommer inte att besegras.

Faktum är att Ashura tragedin tvingar varje förnuftig individ att försöka hitta de bakomliggande faktorerna som lät korruptionen eller korruptislam nå så långt, att en liderlig islamhatare såsom Yazid eller även hans far Muawiyah kunde få titeln Profetens kalif(dvs. efterträdare), för att använda denna auktoritet till att döda Profetens avkomma och de rättmätiga kaliferna. Vad är mer paradoxalt än att muslimerna som dödade imam Hussein välsignade honom under bönen samma dag som de halshögg honom? Då varje muslim är pliktig att välsigna Profeten och hans avkomma för att bönen skall godkännas.

 

Varför Ashura tragedin?

Vad är det som låter en människa offra sitt, sina barns, sina bröders och sina lojala följeslagares liv? Vad var det som lät 72 personer fyllda av mod och iver kämpa mot tusentals soldater? Vad var det som lät dem delta i en kamp som de visste skulle sluta med en massaker och förslavning av deras familjer? Varför gav ingen av dem upp? Varför lämnade dessa inte imam Hussein trots att fienden förklarade att det bara var imam Hussein de var ute efter? Vad var det för drivkraft som lät samtliga stå som stadiga berg mot monstren som omringat dem?

Många tror att imam Husseins kamp och hjärtskärande martyrskap var en intern islamisk kamp. Vissa, bland dem en del muslimer, har en felaktig uppfattning om vem imamen var, och tror att drivkraften bara var en maktkamp mellan honom och tyrannen Yazid. Kampen var mellan två motsatser där den ena sidans fåtaliga män drevs av en oändlig kärlek till Gud som medför en obeskrivlig sötma att offra vad som helst för att mänskligheten skall lära känna den Kärleksfulla Skaparen som generöst öppnat barmhärtighetens portar för dem som trotsat Honom. Dessa heliga som beundras av varje människa stred mot människoliknande varelser som manifesterade hur långt en människa kan fall i lasternas avgrund om hon överträder sina rationella och intuitiva etiska principer.

Faktum är att kampen som kulminerade i Karbala var en kamp mot orättvisan, för mänskligheten, och drevs av fulländad kärlek för Gud och människligheten. Det var heliga och kärleksfyllda kämpar som stred tappert och offrade sig för att försvara den sanna formen av islam och den sanna representanten för Profeten och hans lära. I en historisk kamp lyckades de avslöja för människligheten hur rå, hänsynslös och fräck den absolut falska formen av islam, dvs. umayyadernas islam, kan vara.

Profetens islam främjar kärlek till skapelsen, och låter människans dygder blomstra. Islam betonar och uppmuntrar människan lyda förnuftet och de grundläggande principerna som mänskligheten beundrar, medan umayyadernas islam överträdde och överträder Profetens lära och även dessa givna intuitiva principer.

Faktum är att islams budskap kan uppdelas i två kategorier. Den första och största är det som människorna delar vilken islam betonar, främjar och blomstrar. Den andra kategorin utgörs av regler som det sunda förnuftet accepterar och som stödjer människans färd mot sin Herre. Kampen på Ashura dagen var en kamp mellan mänsklighet kontra omänsklighet, ljuset kontra mörkren, liv och död, frälsning och förintelse, kärlek kontra hat etc. Givetvis låter dessa jämförelser för konfessionella, men den som är väl införstådd i vad essensen i islams budskap är, inser också att striden handlade även om att försvara de objektiva värden som mänskligheten delar, och som även islam främjar. Hela islam var då i fara, och om det inte var för Ashura tragedin skulle tyrannen och hans efterkommande härskare ha framställt islam efter deras tycke, utan några hinder.

Imamen visade kärlek även för sina fiender; skänkte de vatten mitt i öknen och lyckades slutligen rädda några personer varav dem en av ledarna i armén som omringat och snart skulle massakrera honom och hans följe. Hurr(Fri) Ben Yazid Alriyahi var den första som stoppade imamens karavan och hindrade honom både från att återvända till Medina eller fortsätta mot Kufa. När Hurr insåg hur mycket imamen försökte övertyga armén om att de begår ett stort brott, vände han sig till Omar Ben Saad som hade befälet och frågade: kommer du verkligen att kriga mot honom? Omar svarade att han kommer att göra det och att imamen kommer halshuggas.

Hurr sjönk säkerligen i sorg och kände sig skamsen. Han var den skyldige, den fräcke brottslingen som hejdade imamens färd mot Kufa och fick honom att stanna vid Karbala, där Hurrs trupp fått tusentals andra soldater som förstärkning. Hurr kände sig säkerligen skamsen när han såg svinen och hundarna njuta av Eufrats vatten medan Profetens avkomma plågades av törsten bara ett stenkast från. Hurr kände sig skyldig över hur för några dagar sedan när hans trupp inte hade något vatten kvar, gav imamen generöst dem och deras hästar vatten som nu tagit slut.

Hans kärlek till Imamen lyckades slutligen rädda honom från mörkret, från det sjukliga tillståndet som han befann sig i. Hurr darrade av ljuset som började fylla sin tillvaro och kunde inte längre stanna i satans armé. Han kunde inte vara kvar bland hyenaktiga hänsynslösa varelser som kallade sig för muslimer men förlorat islam och även sin mänsklighet. Skamsen, fylld av ånger stod han snart framför imam Hussein förfrågande om omvändelse. Han var en av orsakerna att imamen och hans barn och män snart skulle halshuggas. Han grät och sa: ve mig, vad har jag gjort, jag skrämde profetens avkomma… O Profetens dotterson, jag har ångrat mig, jag har omvänt mig, finns det någon frälsning för mig?

Imamen såg kärleksfullt på honom och sade: ”Hurr. Du är Hurr (fri) såsom din mor kallat dig. Gud accepterar din omvändelse.

Sjunken i sorg och iver att rentvå sitt stora brott, bad han om tillåtelse att få vara den första som mördas i försvaret av imamen.

Den här scenen är en bland tiotals andra som visar betraktaren barmhärtigheten och viljan att rädda människorna i islam. Vad mer barmhärtighet finns det än att förlåta den som bidragit till ens egen massaker som snart skulle inträffa? Detta är en tydlig manifestation av kärlek till människan och hennes frälsning.

 

Varför avvek muslimer från Profetens islam?

Den katastrofala situationen där muslimer stod och halshögg Profetens avkomma hade föregått av andra steg. Redan under Profetens sista månader började vissa muslimer trotsa Profeten, och direkt efter hans bortgång samlades vissa av dem i utkanten av Medina och valde en första efterträdare istället för imam Ali och hotade att mörda honom om inte han godkände första kalifen. Överträdelserna mot Profetens avkomma eskalerade, tills de började krigas och mördas en efter en. Därmed hade muslimerna behandlat sina gudsvalda vägledare, imamer, på samma sätt israeliterna gjorde. Något som Profeten hade meddelat:

Ni kommer att följa de tidigare folkens spår, steg för steg sådan att om de har gått in i en håla för ödlor, går ni också in där…[6]

Den bibelorienterade känner säkert till hur profeterna behandlats och hur de utstod mord och mordförsök. Även att klandra profeterna för vad de inte begått härmades av den islamiska nationen, under och efter Profetens bortgång. Kända tidiga islamiska böcker är, på grund av umayyadernas förtal, fyllda av klandringar, vilka tydligt bestrider Koranen och Profetens dygdiga karaktär.

Påhoppen och hataktionerna mot dessa imamer, som samtliga muslimer är ensa om påbjudet att älskas och lydas, hade börjat långt innan Ashura tragedin. Imam Hussein hade tillsammans med sin bror och far utstått flera kända krig: Kamelslaget, Seffin och Nahrawan. I samtliga fall var det muslimer som står i krig mot imamerna. Det dystra är att kränkningen mot imamerna var aktuell redan några dagar efter Profetens bortgång då Profetens dotters hem attackerades för att tvinga Profetens följeslagare svära ed med Abu Bakr vilket de hade vägrat att göra, och därför sökt skydd hos imam Ali.

Den första kalifen Abu Bakr, så vitt det framgår av berättelserna, hatade inte Profeten, men att han övertog en post som var imam Alis, och lät hans hem attackeras, banade han också väg för fortsatta överträdelser mot dessa imamer. Överträdelser skedde även mot Profeten själv. Tre dagar innan Profetens bortgång vågade någon som var stödd av några andra att skymfa Profeten i hans hem och framför andra muslimer. Detta i samband med att Profeten bad om bläck och skinn för att testamentera, när någon var fräck nog att anklaga profeten för att inte förstå vad han talar om på grund av sjukdomen. “The Prophet is seriously ill, and we have got Allah’s Book with us and that is sufficient for us”[7] Medan Profeten säger att ni behöver något för vägledning säger personen att vi inte är i behov av vad Profeten vill säga, och att Koranen är tillräcklig. Därmed går han mot Koranen som säger att muslimerna måste vända sig till Profeten som inte talar av egen drift, utan endast vad Gud beordrar honom att tala(Koranen 53:3.4)

Umayyadernas islam har, såsom Profeten utlovat, fått renässans som började på 1800-talet och tilltog i omfattning under de senaste 20 åren. Det är denna hatiska rättskola som Al-Qaida och talibanerna tillhör. En enkel jämförelse mellan dagens wahabism och umayyadernas islam visar att den sistnämna har fått en stinkande återkomst. Wahabismen försvarar mordet på imam Hussein och anser att Yazid vara de troendes herre trots att han begått vissa ”misstag”. Likaså anser de hans far Muawiyah vara en rättfärdig anhängare till Profeten och detta trots att de medger att han krigade mot imamerna Ali, Hassan och Hussein (frid vare med dem). Genom Al-Qaidas massakrer som riktar sig mot oskyldiga som mördas och halshuggs, visar de bara en del av vad Profetens familj fick stå ut med.

Islamhatarna idag, dels för att de inte känner till Profetens islam och dels för att islam hotar deras ambitioner och världsbild, satsar och investerar sina krafter för att få Al-Qaidas ideologi att vara den representativa islam. Det ansvar som åligger varje muslim är att avslöja att dessa Al-Qaida s islam är tyrannens lära, och inte Profetens sanna islam. Vidare måste varje individ som strävar efter att känna islam, vända sig till vad Profeten, de rättmätiga efterträdarna (frid vare med dem), samt Koranen lär.

 

Källa: www.imamalicenter.se

 

Referenser:

[1] Ashura kommer från arabiskans asharah vilket betyder tio och refererar till 10:e Muharram vilken den första månaden i den islamiska kalandern. Muharram är en av fyra haram månaderna, under vilka det är haram/förbjudet att kriga.

[2] Musnad Ahmed ben Hanbal hadith 10616

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=10576 (2012-11-29)

[3] http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html  (2012-11-29) Se hadith nr.5915. Det finns flera hadither från sahih Muslim, men den ovannämnda är tillräcklig. Se Mubahala-versen 3:61

[4] Hadithen är nämnd på detta sätt i, Mosned Alimam Ahmed Bin Hanbal,  Sunen altermithi och flera andra sunnitiska urkunder, som det skall konstateras senare. För den som kan arabiska och vill se en del av samlingarna som nämner hadithen kan besöka: http://estabsarna.com/AhlAlBait/6Thqlain/Main3.htm

[5] Hadithen är nämnd i flera sunnitiska urkunder, varav dessa:

Sahih Altirmithi http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=26&PID=3805 (2012-11-29)

Musnad imam Ahmed Ben Hanbal: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=30&PID=9321 (2012-11-29)

 

[6]http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/034_smt.html (2012-11-29)

Book 34, Number 6448: Abu Sa’id al-Khudri reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: You would tread the same path as was trodden by those before you inch by inch and step by step so much so that if they had entered into the hole of the lizard, you would follow them in this also. We said: Allah’s Messenger, do you mean Jews and Christians (by your words) ”those before you” ? He said: Who else (than those two religious groups) ?

Eller på arabiska i hadith nr 3269 i Bukhari:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=3280 (2012-11-29)

[7] Hadith nr 114

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/003_sbt.html